SŁUŻBY MUNDUROWE

Systemy audiowizualne dla służb mundurowych to pojedyncze urządzenia oraz rozbudowane sieci AV pozwalające na szybsze, dokładniejsze i bardziej efektywne wykonywanie obowiązków służbowych. Wśród rozwiązań, które oferujemy kluczowym służbom bezpieczeństwa, znajdują się: wideokonferencja, ściany wideo, prezentacja bezprzewodowa, centralne sterowanie, komunikacja personalna, nagłośnienie, systemy zarządzania treścią Digital Signage oraz systemy dyskusyjne.

Wśród organizacji, które nam zaufały i zleciły nam wdrożenie systemów audiowizualnych, znajdziesz m.in. regionalne jednostki policji, Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Służby mundurowe mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, dlatego systemy, które proponujemy do tego typu instytucji, spełniają najbardziej restrykcyjne normy pod względem zabezpieczenia kluczowych danych i odporności na próby manipulacji bądź kradzieży. Nasze urządzenia ułatwiają koordynację pracy rozproszonych oddziałów prewencyjnych, umożliwiają monitorowanie działań pracowników za pośrednictwem monitorów wielkoformatowych i kamer nagrywających obraz w trybie live, a także zapewniają większą transparentność oraz zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia właściwych decyzji.

Wideokonferencja zapewnia placówkom porządku publicznego szereg korzyści. Za pośrednictwem videobarów, kamer, głośników oraz oprogramowania do prowadzenia spotkań zdalnych można organizować konferencje ad-hoc, bez rezerwowania sal konferencyjnych, a także prowadzić szkolenia na odległość.

Systemy wideokonferencyjne połączone z prezentacją bezprzewodową oferują możliwość edycji materiałów edukacyjnych, angażując uczestników spotkania do wspólnej pracy. Dzięki niej nie będziesz również tracić czasu na podróże służbowe, ponieważ wszystkie działania operacyjne możesz omówić podczas jednego połączenia ze swoimi współpracownikami.

Ściany wizyjne to konstrukcje modułowe składające się nawet z kilkudziesięciu ekranów. Operator może swobodnie zarządzać układem wyświetlanych na nich treści i różnicować je tak, by na każdym z monitorów były prezentowane dane lub nagrania z rozmaitych źródeł. Dzięki temu pracownik, który koordynuje działanie służb, z poziomu jednego stanowiska może nadzorować pracę rozproszonych oddziałów znajdujących się w wielu lokalizacjach, co zwiększa szansę na podjęcie właściwej decyzji w odpowiednim czasie.


Prezentacja bezprzewodowa to rozwiązanie pozwalające na dzielenie się treścią i zespołowe, zdalne opracowywanie plików podczas połączenia konferencyjnego. Decydując się na nasze usługi, możesz liczyć na wdrożenie łatwych w obsłudze systemów - nie będziesz tracić czasu na konfigurację czy rozmieszczanie sprzętu. Zamontowane przez nas urządzenia połączą się ze sobą automatycznie, bez wykorzystania przewodów, co pozwoli Ci na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.


System centralnego sterowania służy do zarządzania przestrzenią i działaniem poszczególnych elementów wyposażenia budynku. Na Twoje życzenie możemy zintegrować go ze sprzętami audio-wideo i automatyką. Dzięki temu z poziomu jednego pilota lub za pomocą smartfona będziesz mógł m.in. zdalnie zasuwać rolety, sterować klimatyzacją czy uruchamiać sprzęt wideokonferencyjny.


Komunikacja personalna to zbiór urządzeń służących do prowadzenia wirtualnych rozmów ze współpracownikami czy obsługi zgłoszeń obywatelskich. Zaliczamy do nich m.in. profesjonalne headsety, mikrofony, słuchawki konferencyjne oraz oprogramowanie. Nowoczesne produkty, które proponujemy naszym klientom, działają bezprzewodowo, zwiększając mobilność pracowników oraz pozwalając im na wykonywanie zadań poza stanowiskiem pracy. Są one również wyposażone w innowacyjne technologie takie jak Acoustic Fence.


Nagłośnienie to niezbędny element profesjonalnych systemów AV; jest uzupełnieniem wideokonferencji, prezentacji bezprzewodowej i komunikacji personalnej. Pozwala na zarządzanie dźwiękiem w poszczególnych strefach z poziomu jednego lub kilku stanowisk, umożliwia odtwarzanie plików audio w różnych formatach oraz oferuje możliwość szybkiego komunikowania zmian organizacyjnych.

Służby mundurowe

Zastosowane rozwiązania:

Marki:

W kontekście rozwiązań AV dla służb mundurowych nie można nie wspomnieć o systemach projekcji wideo, które pozwalają na wyświetlanie wyraźnych i szczegółowych treści podczas szkoleń, konferencji prasowych czy spotkań organizacyjnych z pracownikami jednostki. Systemy te składają się z projektorów, ekranów projekcyjnych oraz akcesoriów montażowych.

Sprawna komunikacja to klucz do szybkiego podejmowania kolegialnych decyzji. Z tego powodu w instytucjach porządku publicznego nie może zabraknąć systemów dyskusyjnych, które pozwalają na zarządzanie przebiegiem obrad. Posługując się nowoczesnymi jednostkami centralnymi i oprogramowaniem, możesz udzielać głos uczestnikom spotkania, włączać lub wyłączać określone segmenty mikrofonów, wyświetlać wyniki głosowania na monitorach wielkoformatowych czy archiwizować informacje na temat uchwał podjętych w trakcie spotkania.

Systemy zarządzania treścią Digital Signage to kanał komunikacji wizualnej, którym można zarządzać centralnie z poziomu jednego lub wielu stanowisk pracy – w sposób wcześniej zaplanowany lub doraźny. Rozwiązanie to składa się z ekranów dotykowych oraz oprogramowania. Monitory można wykorzystać do wyświetlania informacji organizacyjnych, ważnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa czy przemieszczania się po budynku. Programy dostarczane przez producentów takich jak LG dają natomiast możliwość sterowania działaniem wszystkich wyświetlaczy, określania rodzaju prezentowanych na nich treści, tworzenia komunikatów przy pomocy szablonów oraz clipartów i finalnie kontrolowania kondycji samych ekranów.

Zostaw swoje dane,
przygotujemy dla
ciebie ofertę