EDUKACJA WYŻSZA

Specyfika funkcjonowania systemów audiowizualnych na uczelniach wyższych wymaga uwzględnienia rotacji poszczególnych grup studentów między salami wykładowymi, rozmieszczenia i odległości pomiędzy stanowiskiem wykładowcy oraz ławami studenckimi, warunków panujących w pomieszczeniu np. nasłonecznienia auli, a także szeregu innych czynników, które decydują o tym, czy dane rozwiązania AV spełniają oczekiwania zleceniodawcy.

Oferowane przez nas systemy AV dedykowane na rynek edukacji wyższej zawsze uwzględniają specyfikę funkcjonowania danego wydziału uczelnianego oraz poszczególnych pomieszczeń. Co istotne z punktu widzenia osób decyzyjnych, rozwiązania audiowizualne pozwalają skuteczniej zarządzać działaniem instytucji zarówno na poziomie całej uczelni (jako organizacji), jak i poszczególnych grup studentów czy auli wykładowych. W portfolio naszych rozwiązań dla edukacji wyższej znajdują się: systemy projekcji wideo, ściany wizyjne/LED, wideokonferencja, Digital Signage, prezentacja bezprzewodowa, nagłośnienie, systemy dyskusyjne oraz centralne sterowanie. Opis poszczególnych rozwiązań AV, a także przykłady ich zastosowania w naszych realizacjach znajdziesz poniżej.

Systemy projekcyjne w audytoriach, salach wykładowych oraz dużych aulach uniwersyteckich składają się z urządzeń pozwalających na przewodowe lub bezprzewodowe wyświetlanie wyraźnych, bogatych kolorystycznie materiałów dydaktycznych. Rozwiązania te są zbudowane w oparciu o projektory i ekrany projekcyjne, a także specjalne akcesoria montażowe.

Dobieramy te urządzenia, uwzględniając czynniki takie jak jasność sali czy odległość między stanowiskiem wykładowcy oraz siedziskami dla studentów.


Na podstawie wspomnianych czynników możemy dobrać odpowiedni rozmiar ekranu oraz typ tkaniny projekcyjnej, dzięki którym wszyscy znajdujący się w pomieszczeniu studenci, również Ci zajmujący miejsca w najbardziej oddalonych od ekranu ławach, będą mogli bez problemu odczytać wyświetlaną na ekranie literaturę czy kazusy - bez względu na to, jak dużo światła słonecznego przedostaje się do pomieszczenia.


W tym miejscu warto również zaznaczyć, że ekran i projektory mogą być montowane nie tylko na ścianach/suficie, ale także wbudowane w podwieszane konstrukcje sufitowe oraz wysuwane z nich po naciśnięciu odpowiedniego przycisku ściennego lub za pomocą pilota.

Wśród systemów AV dedykowanych placówkom edukacyjnym znajdziesz również gamę rozwiązań wideokonferencyjnych, które doskonale sprawdzają się podczas zajęć organizowanych w trybie w pełni zdalnym lub hybrydowym oraz w trakcie niestacjonarnych spotkań z zagranicznymi ekspertami. Do systemów tych można zaliczyć zarówno niewielkie urządzenia typu All-in-One służące do przesyłania wizji oraz dźwięku na odległość, jak i rozbudowane systemy wielomonitorowe z funkcją śledzenia twarzy prelegenta. Wdrażane przez nas rozwiązania wideokonferencyjne współpracują z popularnymi platformami komunikacyjnymi wykorzystywanymi w biznesie i edukacji: Microsoft Teams, Skype czy Zoom.


Systemy do prezentacji bezprzewodowej pozwalają na udostępnianie treści na odległość oraz prowadzenie spotkań zdalnych, w tym wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych. Ogromną zaletą tego typu rozwiązań jest łatwość obsługi i natychmiastowe działanie. Rozpoczęcie spotkania zajmuje zaledwie kilka sekund.

Edukacja wyższa

Zastosowane rozwiązania:

Zastosowane w realizacjach:

Marki:

Ściany wizyjne to konstrukcje zbudowane z kilku lub kilkunastu monitorów wielkoformatowych montowanych na specjalnych uchwytach. Kluczową cechą tego typu rozwiązań jest scentralizowana kontrola oraz doskonała jakość wyświetlanych barw. Operator systemu może swobodnie sterować rozmieszczeniem prezentowanych materiałów i dzielić go na części. Warto uwzględnić, że ściany wizyjne są niezwykle trwałe – mogą pracować 24 godziny na dobę bez przerwy. Dobrze użytkowane będą służyć przez wiele lat.

Digital Signage to cyfrowa dystrybucja treści multimedialnych poprzez centralnie zarządzaną sieć wyświetlaczy. Umożliwia ona prezentację elektronicznej komunikacji wizualnej w wielu miejscach w sposób doraźny lub zaplanowany. Wyświetlacze Digital Signage montowane na korytarzach uczelnianych mogą służyć do wyświetlania istotnych ogłoszeń dziekanatu, informacji o rozmieszczeniu sal czy komunikatów reklamowych. Operator może zdalnie kontrolować stan poszczególnych ekranów, co pozwala w porę uniknąć ewentualnej usterki, oraz przydzielać uprawnienia do zarządzania poszczególnymi segmentami monitorów (znajdującymi się np. na danym piętrze).

Z punktu widzenia osób zarządzających pomieszczeniami wykładowymi oraz wykładowców uniwersyteckich niezwykle przydatnym rozwiązaniem AV jest system centralnego sterowania. Za jego pomocą operator może zarządzać mediami, oświetleniem, roletami czy odbiornikami audio i wideo, a także automatyką: systemami wideokonferencyjnymi, windą do projektora oraz klimatyzacją. Rozwiązania tego typu dają możliwość dostosowania warunków panujących w sali, a także uruchomienia wybranych systemów za pomocą jednego pilota, klawiatury sterującej czy smartfona.

Ściany wideo w placówkach edukacji wyższej służą wykładowcom do prezentowania materiałów edukacyjnych, literatury oraz kazusów. Ze względu na to, że aule uczelniane i audytoria mogą mieć powierzchnię liczącą kilkaset metrów kwadratowych, w pomieszczeniach tych często tworzy się ściany LED zbudowane nawet z kilkudziesięciu monitorów wielkoformatowych i rozmieszczane następnie w różnych częściach sali. Tego rodzaju układy zapewniają możliwość wyświetlania treści doskonale widocznych z każdej, nawet najbardziej oddalonej od ekranu ławy. Operator systemu, w tym przypadku profesor lub trener, po wdrożeniu odpowiedniego rozwiązania, może zarządzać układem, wyświetlając różne materiały na każdym z ekranów.

Debaty uczelniane z udziałem specjalistów, zagranicznych profesorów oraz studentów nie mogłyby się odbyć bez systemów dyskusyjnych zamontowanych w sali wykładowej. Nowoczesne urządzenia marek takich jak Bachmann czy Taiden, które wdrażamy w placówkach edukacji wyższej, pozwalają na organizację profesjonalnych konferencji z udziałem nawet kilkuset uczestników. Systemy tego typu to nie tylko mikrofony i głośniki, ale również oprogramowanie oraz jednostki sterujące oferujące przewodniczącemu obrad możliwość udzielania głosu wybranym uczestnikom, wyciszania określonych stref czy wyświetlania wyników głosowania na zamontowanych w sali monitorach wielkoformatowych.

Warto również wspomnieć o nagłośnieniu sal wykładowych, które w zależności od potrzeb klienta może składać się z pojedynczych głośników kierunkowych lub rozbudowanej sieci paneli audio obejmującej całe pomieszczenie. Wyraźny dźwięk transmitowany w całym audytorium sprawia, że wszyscy studenci mogą dokładnie zrozumieć przemowę przewodniczącego czy uczestników konferencji naukowej.

Zostaw swoje dane,
przygotujemy dla
ciebie ofertę