1. Administratorem m Państwa danych osobowych jest Business Group M. Skorzyńska sp.j. Wspólna 41/22, 00-519 Warszawa NIP 7010449604, KRS 0000531619, REGON 360189910 (dalej jako Business Group).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Business Group oraz sprawach związanych z wycofaniem lub zgłoszeniem zgody możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych, za pośrednictwem rodo@proav.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

- udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej proav.pl. (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO) tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług

- zachowania lub nawiązania relacji biznesowych (na podstawie art.6 ust. 1f RODO)

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art.6 ust. 1b RODO)

- prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego (na podstawie art.6 ust.1a RODO) po wyrażeniu odrębnych, dobrowolnych zgód (zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

- realizacji łączących nas umów oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług w tym wysyłki korespondencji

- realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych


4. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (www), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres do korespondencji. W przypadku przedsiębiorców jest to dodatkowo NIP, adres siedziby, nr rachunku bankowego.


5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Business Group z zakresu: usług prawnych, księgowości, marketingu, finansów, utrzymania systemów informatycznych.


6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).


7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Business Group do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody lub przez okres czasu wymagany przepisami prawa.


8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z Business Group telefonicznie pod numerem 22 423 87 87 lub mailowo pod adresem: rodo@proav.pl  lub w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody za pomocą formularza poprzez który zgody zostały wyrażone.


9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).


Zostaw swoje dane,
przygotujemy dla
ciebie ofertę