Krajowa Rada Sądownictwa

System audiowizualny, który wdrożyliśmy w sali głównej posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa, składa się z systemu dyskusyjnego Televic Confidea G3: wyposażonego w pulpity, mikrofony, głośniki, czytniki kart RFID i programator RFID.

Krajowa Rada Sądownictwa to organ konstytucyjny powołany w 1989 roku w celu obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Na czele tej instytucji stoją osoby wybrane przez reprezentantów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Zadaniem członków KRS jest m.in. rozpatrywanie kandydatur na stanowiska sędziów w sądach powszechnych i wojskowych, opiniowanie projektów prawnych dotyczących sądownictwa czy programów szkolenia w ramach aplikacji sędziowskiej.

Ze względu na charakter obrad prowadzonych w sali głównej posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa, instytucja ta potrzebowała systemu AV spełniającego dwa kluczowe kryteria. Pierwszym z nich była możliwość moderowania dyskusji przez przewodniczącego obrad – po zamontowaniu systemu moderator miał mieć możliwość udzielania oraz odbierania głosu uczestnikom posiedzenia.


Kolejnym wymogiem klienta było wdrożenie zintegrowanego systemu umożliwiającego sprawne prowadzenie głosowań. System miał natychmiast synchronizować dane na temat odpowiedzi przesłanych przez uczestników posiedzenia, a następnie wyświetlać agendę oraz wyniki głosowania na dużym ekranie zamontowanym w sali głównej.


Dodatkowo system dyskusyjny miał zapewniać wyraźny dźwięk w całym pomieszczeniu, tak aby każdy uczestnik obrad mógł zrozumieć np. przemowę przewodniczącego.

Krajowa Rada Sądownictwa

Zastosowane rozwiązania:

Zastosowane w realizacjach:

Marki:

Odbiorcy:

Aby spełnić życzenie klienta, w sali głównej posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa zamontowaliśmy system dyskusyjny Televic Confidea G3. Dzięki odpowiedniej konfiguracji umożliwia on prowadzenie obrad, moderację dyskusji i wyświetlanie agendy oraz wyników głosowań na dużym monitorze w taki sposób, aby mogli się z nimi zapoznać wszyscy uczestnicy posiedzenia.

System dyskusyjny Televic Confidea G3, który wdrożyliśmy w sali obrad KRS, składa się z jednostki centralnej, 2 pulpitów przewodniczącego, 28 pulpitów delegatów, 50 kart RFID i programatora RFID. Każdy z pulpitów został wyposażony w głośnik zapewniający wyraźny, pozbawiony szumów dźwięk – uczestnicy obrad mogą bez problemu zrozumieć słowa przewodniczącego oraz pozostałych mówców. Ponadto pulpity mają wbudowane mikrofony, czytniki RFID oraz 3 przyciski do głosowania.

Pulpit przewodniczącego umożliwia moderację dyskusji. W zależności od porządku obrad prelegent może udzielić lub odebrać głos delegatom.

System dyskusyjny jest zarządzany przez oprogramowanie Cocon Signage. Daje ono możliwość sterowania funkcjami audio, określania ilości aktywnych pulpitów w danym czasie, tworzenia agendy spotkania (wyświetlanej na monitorze znajdującym się w pomieszczeniu) oraz przeprowadzania głosowań. Wszystkie informacje przesyłane przez system są zabezpieczone za pomocą 3-częściowego protokołu szyfrującego AES 128 bit, co zwiększa bezpieczeństwo przed próbą kradzieży danych czy manipulacji wynikami głosowania.

Zostaw swoje dane,
przygotujemy dla
ciebie ofertę